بازکوکی

کیک تولد و خاص

کیک پاییز

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ ریال

کیک سرخ

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک گیم

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک دیده بان

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک یوونتوس

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک بنفش

وزن پایه: ۳ کیلو قیمت پایه: ۱,۹۵۶,۰۰۰ ریال

کیک صورتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک سفید خامه ای ساده

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیفون شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

کره زمین

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

تعیین جنسیت

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال

آکواریوم

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کانادایی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال

گل شکلاتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

کیک کیتی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

رز کیک

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

سگ های نگهبان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تصویری04

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

تصویری02

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک تصویری

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

دندونی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تقویم

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ ریال

سابله

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال

توت فرنگی

وزن پایه: ۱.۵ کیلو قیمت پایه: ۹۸۰,۰۰۰ ریال

تاریک

وزن پایه: ۱.۵ کیلو قیمت پایه: ۸۹۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 01

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال

مینیون

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مداد

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

گل رنگی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

گل یخ

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

گل گلی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

قلبی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دندان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال