بازکوکی

کیک تولد و خاص

کیک براق شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پسرگربه ای

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی تک شاخ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کیک باب اسفنجی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کیک پاپیون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک خامه دار

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد سبز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

کیک خرسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کیک قرمز

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تولد آبرنگی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دختر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک قلبی صورتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

کیک بادکنکی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رافائلو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 7

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد4

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 3

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شکوفه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کیک عشق 3

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۲,۱۲۵,۰۰۰ ریال

کیک عشق 1

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک ولنتاین مینی سوییت

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

پک عشق 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک خرسی ولنتاین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک سیسمونی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

کیک مدرن

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

کیک حیوانات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دخترکفشدوزکی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دورهمی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

کیک دریا

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

کیک صورتی3

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک آبی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک بسکتبال

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک زرد دندونی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کیک پاییزی 2

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی 2

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک اسباب بازی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

کیک با تزیینات انار

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال

کیک بِن تِن

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

کیک پاییز

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ ریال

کیک سرخ

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک گیم

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک دیده بان

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک یوونتوس

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک سفید خامه ای ساده

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیفون شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

تعیین جنسیت

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال

آکواریوم

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

گل شکلاتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

کیک تک شاخ

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

رز کیک

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

سگ های نگهبان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دندونی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کیک تقویم

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ ریال

شکلاتی 01

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال

مینیون

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مداد

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قلبی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

دندان

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیتی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

سفید برفی با فوندانت خاص

وزن پایه: ۳ کیلو قیمت پایه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

آبی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال