بازکوکی

چیزکیک و دسر

کیک زعتر و پنیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۰۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا با ژله

حداقل سفارش: ۹ عدد قیمت واحد: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

دسر پان اسپانیا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

ژله ویترینی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال