بازکوکی

شیرینی و کوکی

کیک حلوا

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۵,۰۰۰ ریال

حلوا ویفر شکلاتی

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۸,۰۰۰ ریال

حلوای دارک فندق

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

حلوای مرمری

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۵,۰۰۰ ریال

حلوای پسته

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۸,۰۰۰ ریال

حلوا برشتوک ساده

حداقل سفارش: ۴۰ عدد قیمت واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

حلوا برشتوک شکلاتی

حداقل سفارش: ۴۰ عدد قیمت واحد: ۱۶,۰۰۰ ریال

تارت انگور

وزن پایه: تارت ۲ نفره قیمت پایه: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

تارت شلیل

وزن پایه: تارت ۲ نفره قیمت پایه: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۵۰,۰۰۰ ریال

کروسان با شکلات صبحانه

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

کروسان ساده

حداقل سفارش: ۳ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

کوکی بادام زمینی

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۰,۵۰۰ ریال

کوکی شکلاتی

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۴,۵۰۰ ریال

تارت سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

رول کشمش و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کوکی کره ایی / 100 تایی

حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد قیمت واحد: ۹,۰۰۰ ریال

تارت انار

وزن پایه: تارت ۲ نفره قیمت پایه: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

نان دارچینی مغزدار

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۷,۰۰۰ ریال

کاپ کیک دوبل شکلات

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۷,۵۰۰ ریال

تارت سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۷۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۳,۵۰۰ ریال

نان کروسان شکلاتی

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

کوکی دو رنگ

حداقل سفارش: ۲۴ عدد قیمت واحد: ۱۹,۰۰۰ ریال

کوکی شکلات فندوق

حداقل سفارش: ۲۴ عدد قیمت واحد: ۳۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک وانیلی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۰,۶۲۵ ریال

کاپ کیک3

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۳,۵۰۰ ریال

کوکی کره ای

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۸,۵۰۰ ریال

تارت شکلاتی

وزن پایه: تارت شکلاتی ۲ نفره قیمت پایه: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

تارت شکلاتی کوچک

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۵۲,۰۰۰ ریال

تارت انگور 2 نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۶۰,۰۰۰ ریال