بازکوکی

شیرینی و کوکی

نان خامه ای

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

کماچ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

قطاب

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

سینی مدرن حلوا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

حلوای مرمری مدرن

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۰,۰۰۰ ریال

مافین موزی رژیمی

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

کیک شیر جعبه اسلایسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کوکی با پرینت خوراکی

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

برشتوک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک وانیلی

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۷۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک3

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۷۸,۰۰۰ ریال