بازکوکی

شیرینی و کوکی

کوکی با پرینت خوراکی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

نان شیرمال رُزت

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

کیک حلوا

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۵,۰۰۰ ریال

حلوا ویفر شکلاتی

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۸,۰۰۰ ریال

حلوای دارک فندق

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

حلوای مرمری

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۵,۰۰۰ ریال

حلوای پسته

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۸,۰۰۰ ریال

حلوا برشتوک ساده

حداقل سفارش: ۴۰ عدد قیمت واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

حلوا برشتوک شکلاتی

حداقل سفارش: ۴۰ عدد قیمت واحد: ۱۶,۰۰۰ ریال

دسر پان اسپانیا

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۹۰,۰۰۰ ریال

کوکی کره ای

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

برشتوک شکلاتی

وزن پایه: ۱ کیلو قیمت پایه: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

کروسان با شکلات صبحانه

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

کروسان ساده

حداقل سفارش: ۳ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

کوکی بادام زمینی

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۰,۵۰۰ ریال

کوکی شکلاتی

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۴,۵۰۰ ریال

پنه شکلاتی

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

تارت سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

رول کشمش و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک وانیلی

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۵۰,۶۲۵ ریال

کاپ کیک3

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۷۵,۰۰۰ ریال