بازکوکی

دسر

ژله خورده شیشه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا وانیلی با ژله

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

ژله چرخشی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

ژله ویترینی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا زعفرانی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

پاناکوتا شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

ژله چند رنگ

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پودینگ شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

دسر کارامل

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

دسر انبه

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۵۸,۰۰۰ ریال

دسر شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال