بازکوکی

کیک روزانه و عصرانه

نان شیرمال رُزت

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک موز و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی مخصوص ورزشکاران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی پاند

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک کره ای شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

کیک کوئینگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک ساده صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه با سس نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک کاراملی مغزدار ترکیه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب و زعفران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیرکنجدی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک سینامون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک اسفناج

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

کیک برانیز شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۴۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک تنوری

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۶۰,۰۰۰ ریال

کیک صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۶۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۳۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی خیس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۱۵,۰۰۰ ریال

ردولوت

وزن پایه: ۴ نفره ردولوت قیمت پایه: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

کیک مهیاوه کامل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله پرتقالی و میوه دلخواه

وزن پایه: ۶ نفره قیمت پایه: ۴۸۶,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله توت فرنگی و میوه فصل

وزن پایه: ۶ نفره قیمت پایه: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

کیک وانیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۶۳,۰۰۰ ریال

تارت پنیر و زعتر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۷۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

مرمری

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نیویورکی

وزن پایه: کوچک (۴نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

کیک پای سیب

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال