بازکوکی

کیک روزانه و عصرانه

کیک نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک کره ای شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

کیک کوئینگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه با سس نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

کیک شیرکنجدی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک سینامون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک اسفناج

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۵۰,۰۰۰ ریال

کیک کرم دار بوستون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۷۰,۰۰۰ ریال

کیک برانیز شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۶۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک تنوری

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۶۰,۰۰۰ ریال

کیک ردولوت با روکش خامه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۲۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی خیس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۱۵,۰۰۰ ریال

ردولوت

وزن پایه: ۴ نفره ردولوت قیمت پایه: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

کیک مهیاوه کامل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله پرتقالی و میوه دلخواه

وزن پایه: ۶ نفره قیمت پایه: ۴۸۶,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله توت فرنگی و میوه فصل

وزن پایه: ۶ نفره قیمت پایه: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

کیک وانیلی کشمشی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

کیک کرامبل سیب

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک دوبل شکلات

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۷,۵۰۰ ریال

براونی دوبل شکلات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۳,۵۰۰ ریال

کیک شکلاتی

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

کیک وانیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۶۳,۰۰۰ ریال

تارت پنیر و زعتر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۷۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

مرمری

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نیویورکی

وزن پایه: کوچک (۴نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

کیک پای سیب

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال