بازکوکی

کیک روزانه و عصرانه

کیک شیر جعبه اسلایسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک شیره انگور

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۴۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی سایز بزرگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

بلوت کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۸۰,۰۰۰ ریال

کیک پرتقال

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۸۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک انار

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

نان شیرمال رُزت

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

کیک انگلیسی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک موز و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی مخصوص ورزشکاران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک رژیمی پاند

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک کره ای شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

کیک کوئینگ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک ساده صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک کاراملی مغزدار ترکیه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک هل و گلاب و زعفران

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۴۰,۰۰۰ ریال

کیک شیر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیرکنجدی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک سینامون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شکلاتی خیس

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله پرتقالی و میوه دلخواه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک با ژله توت فرنگی و میوه فصل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۶۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال