بازکوکی

شورینی

پیتزا سبزیجات

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مرغ چوبی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۷۵,۰۰۰ ریال

پاستا پنه آلفردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

راتا مرغ و بادام

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۳۵,۰۰۰ ریال

اسپرینگ رول گوشت و قارچ

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۵,۰۰۰ ریال

مافین پنیر و سبزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۵,۰۰۰ ریال

نان مرغ و چیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

ساندویچ مرغ تنوری

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۸۵,۰۰۰ ریال

پیراشکی مرغ

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۶۸,۰۰۰ ریال

رول پنیر و اسفناج

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

شات چیکن استراگانف

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

سمبوسه سبزیجات

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۱۳,۰۰۰ ریال

سمبوسه گوشت

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۱۸,۰۰۰ ریال

کیک مهیاوه کامل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک مهیاوه

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۷۰,۰۰۰ ریال

تارت پنیر و زعتر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۹۰,۰۰۰ ریال