بازکوکی

شورینی

مرغ چوبی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

پاستا پنه آلفردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

مافین پنیر و سبزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۷۰,۰۰۰ ریال

نان مرغ و چیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

ساندویچ مرغ تنوری

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۸۵,۰۰۰ ریال

پیراشکی مرغ

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۶۸,۰۰۰ ریال

رول پنیر و اسفناج

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

شات چیکن استراگانف

حداقل سفارش: ۷ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال