بازکوکی

فروش روز

پیتزا 4 مزه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

پیتزا مارگاریتا

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پیتزا سالامیو

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پیتزا انزو

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پیتزا سبزیجات

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پاستا پنه آلفردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار دو نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار تک نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

کروسان با شکلات صبحانه

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

کروسان ساده

حداقل سفارش: ۳ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

کوکی بادام زمینی

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۰,۵۰۰ ریال

کوکی شکلاتی

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۴,۵۰۰ ریال

پنه شکلاتی

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

تارت سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

رول کشمش و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کیک برانیز شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۴۰,۰۰۰ ریال

اسلایس برانیز شکلاتی

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک تنوری

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۶۰,۰۰۰ ریال

اسلایس چیزکیک تنوری

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کیک صبحانه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۶۰,۰۰۰ ریال

کیک اسلایسی صبحانه

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۳۰,۰۰۰ ریال

اسلایس کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال