بازکوکی

فروش روز

راتا مرغ و بادام

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۳۵,۰۰۰ ریال

تهچین تک نفره

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

اسپرینگ رول گوشت و قارچ

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۵,۰۰۰ ریال

سالاد سزار دو نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار تک نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد ميوه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۵,۰۰۰ ریال

سالاد كيل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۵,۰۰۰ ریال

سالاد فتوش

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۴۵,۰۰۰ ریال

سالاد كنولپ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۷۵,۰۰۰ ریال

سالاد روكولا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

کروسان با شکلات صبحانه

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

کروسان ساده

حداقل سفارش: ۳ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

کوکی بادام زمینی

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۰,۵۰۰ ریال

کوکی شکلاتی

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۴,۵۰۰ ریال

تارت سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

رول کشمش و دارچین

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کیک برانیز شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۶۰,۰۰۰ ریال

اسلایس برانیز شکلاتی

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک تنوری

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۶۰,۰۰۰ ریال

اسلایس چیزکیک تنوری

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

کیک اسلایسی صبحانه

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

اسلایس کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۲ عدد قیمت واحد: ۱۵۰,۰۰۰ ریال