بازکوکی

ویترین

کیک روز مرد 8

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 5

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 7

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 6

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد4

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 3

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کیک روز مرد 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

نان چای قزوینی

وزن پایه: ۱ کیلو قیمت پایه: ۸۵۰,۰۰۰ ریال

پک عشق 3

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

کیک عشق 3

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کیک عشق 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کیک ولنتاین مینی سوییت

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

پک عشق 2

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

پک عشق 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

کیک سیسمونی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

کیک مدرن

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

دخترکفشدوزکی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

کیک دورهمی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

کیک صورتی3

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شکلاتی 02

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک آبی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک بسکتبال

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

کیک زرد دندونی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کیک پاییزی 2

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی 2

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیک اسباب بازی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۶۲۵,۰۰۰ ریال

چیزکیک انار

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۰۰,۰۰۰ ریال

ژله دورنگ

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا با ژله

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

ژله معلق انار

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

ژله خورده شیشه لیوانی

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

کیک با تزیینات انار

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال

کیک بِن تِن

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

کوکی با پرینت خوراکی

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

مرغ چوبی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۸۰,۰۰۰ ریال

کیک سیب و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

کیک موز و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک صورتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

ژله خورده شیشه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کیک شیفون شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

ژله چند رنگ

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پودینگ شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

گل شکلاتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

کیک تک شاخ

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

چیز کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۶۰,۰۰۰ ریال