بازکوکی

ویترین

جوجه چینی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۵,۰۰۰ ریال

راتا مرغ و بادام

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۳۵,۰۰۰ ریال

تهچین تک نفره

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

اسپرینگ رول گوشت و قارچ

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۵,۰۰۰ ریال

کیک حلوا

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۵,۰۰۰ ریال

حلوا ویفر شکلاتی

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۸,۰۰۰ ریال

حلوای دارک فندق

حداقل سفارش: ۱۵ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

حلوای مرمری

حداقل سفارش: ۳۰ عدد قیمت واحد: ۱۵,۰۰۰ ریال

حلوا برشتوک ساده

حداقل سفارش: ۴۰ عدد قیمت واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

حلوا برشتوک شکلاتی

حداقل سفارش: ۴۰ عدد قیمت واحد: ۱۶,۰۰۰ ریال

مافین پنیر و سبزی

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۵۵,۰۰۰ ریال

کیک نسکافه با سس نسکافه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

نان مرغ و چیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

ساندویچ مرغ تنوری

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۸۵,۰۰۰ ریال

پیراشکی مرغ

حداقل سفارش: ۶ عدد قیمت واحد: ۶۸,۰۰۰ ریال

رول پنیر و اسفناج

حداقل سفارش: ۱۰ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

ژله خورده شیشه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

کیک شیفون شکلاتی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا وانیلی با ژله

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

ژله چرخشی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

ژله ویترینی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

زبرا کیک

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

پاناکوتا زعفرانی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

پاناکوتا شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۹۵,۰۰۰ ریال

ژله چند رنگ

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

پودینگ شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و دارچین

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۵۰,۰۰۰ ریال

سمبوسه سبزیجات

حداقل سفارش: ۲۵ عدد قیمت واحد: ۹,۰۰۰ ریال

سمبوسه گوشت

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۱۵,۰۰۰ ریال

دسر کارامل

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۶۰,۰۰۰ ریال

دسر انبه

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۵۸,۰۰۰ ریال

دسر شکلاتی

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۴۰,۰۰۰ ریال

تارت انگور

وزن پایه: تارت ۲ نفره قیمت پایه: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

تارت شلیل

وزن پایه: تارت ۲ نفره قیمت پایه: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

تعیین جنسیت

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال

سالاد سزار دو نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار تک نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

کیک اسفناج

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۳۰,۰۰۰ ریال

سالاد ميوه

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

سالاد سزار 1

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۵,۰۰۰ ریال

سالاد كيل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۸۵,۰۰۰ ریال

دونات

حداقل سفارش: ۵ عدد قیمت واحد: ۵۰,۰۰۰ ریال

سالاد فتوش

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۴۵,۰۰۰ ریال

سالاد كنولپ

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۳۷۵,۰۰۰ ریال

سالاد روكولا

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

کانادایی

وزن پایه: ۲ کیلو قیمت پایه: ۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال

گل شکلاتی

وزن پایه: ۲.۵ کیلو قیمت پایه: ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال

کیک کرم دار بوستون

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۷۰,۰۰۰ ریال

ردولوت

وزن پایه: ۴ نفره ردولوت قیمت پایه: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

کیک مهیاوه کامل

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک مهیاوه

حداقل سفارش: ۸ عدد قیمت واحد: ۷۰,۰۰۰ ریال

کیک وانیلی کشمشی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

براونی دوبل شکلات

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۲۰,۰۰۰ ریال

کاپ کیک شکلاتی

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۴۳,۵۰۰ ریال

کوکی شکلات فندوق

حداقل سفارش: ۲۴ عدد قیمت واحد: ۳۰,۰۰۰ ریال

کیک وانیلی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۰۰,۰۰۰ ریال

مافین پیتزا

حداقل سفارش: ۱۲ عدد قیمت واحد: ۶۳,۰۰۰ ریال

تارت پنیر و زعتر

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک ژاپنی

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۶۸۰,۰۰۰ ریال

کیک هویج و گردو

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۵۷۰,۰۰۰ ریال

کوکی کره ای

حداقل سفارش: ۲۰ عدد قیمت واحد: ۲۸,۵۰۰ ریال

تارت انگور 2 نفره

حداقل سفارش: ۱ عدد قیمت واحد: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

مرمری

وزن پایه: کوچک (۶نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

چیزکیک نیویورکی

وزن پایه: کوچک (۴نفره) قیمت پایه: ۳۹۰,۰۰۰ ریال