خواندنی‌ها


مهیاوه چیست ؟

بازکوکی - «مهوه» بروزن «قهوه» که گاهی «مهیاوه» هم گفته می‌شود به گویش محلی، در تمام منطقه هرمزگان و به ویژه جنوب فارس دیده  و بسیار رایج است.

مهیاوه مایعی است به رنگ تیره مایل به خاکستری و بوی تندی دارد.


مهوه دارای فسفر و کلسیم و چربی زیادی است که همگی از ماهی بدست آمده‌است.مردم منطقه جنوب می‌گویند که فرمول مهوه یا (مهیاوه) را ابن سینا طبیب و دانشمند ایرانی یا بقول بعضیها بزرگمهر وزیر انوشیروان تهیه نموده‌است، و معتقدند که خوردن مهوه که دارای خردل هم هست از ابتلاء به بیماری پوستی (پیسی) جلو گیری می‌کند.

کیک مهیاوه یکی از محصولات بازکوکی است که میتواند از دسته بندی شورینی ها آن را پیدا و ثبت سفارش کنید.


کلمات کلیدی: